Kontakt

Žabiačik

Pittsburgská 13

01008 Žilina

IČO: 42217822

e-mail :    info@babyplavanie.sk (Ak nedostanete odpoveď do 5 pracovných dní, prosím kontaktujte nás ešte raz)

telefón: 0911837008 - Telefóny dvíhame v nedeľu a utorok v čase 16:00 - 17:00. Uprednostňujeme komunikáciu cez emaily, prípadne SMS.


 

Bazén v Belej

Adresa: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 013 05 Belá